Univers
Hodowca: Anna £ochyńska, ul. Smardzewska 23, 60-161 Poznań, tel./fax: + 61 868 94 71, tel.kom. 0515-303-434
Suczki Szczeniaki Linki e-mail Reproduktor Ksiźga go?i O nas
M³odzieæowy Champion Polski, Champion Polski
OLEŃKA OLENA Univers
urodzona: 17.05.2011

OLEŃKA OLENA Univers

Link:
Link:


CACIB 23.10.2011 Poznań - I W.O., Best Baby (sździa: Magdalena Koz³owska [Pl])
CACIB 22.10.2011 Poznań - I W.O., Best Baby (sździa: Oleg Yanchev [Ru])
CLUB 18.09.2011 £ódŸ - III W.O. (sździa: Tibor Havelka [Sk])

Wystawa w Bygdoszczy:
Wystawa w Poznaniu:
Oleńka :
Wystawa Klubowa w £odzi:
w wieku 7 tygodni:
Miot O Univers Miot O Univers Miot O Univers Miot O Univers Miot O Univers
w wieku 6 tygodni:
Miot O Univers Miot O Univers Miot O Univers Miot O Univers
Rodowód: